Църквата, където отвореният ковчег на Емет Тил привлече вниманието на света, прави списък на застрашените исторически места

Църквата, където отвореният ковчег на Емет Тил привлече вниманието на света, прави списък на застрашените исторически места

Според Националния тръст за историческо опазване църквата Робъртс Темпъл на Бог в Христос в Бронзвил има сериозни структурни проблеми.