Тийнейджър от Чикаго беше под ръка, когато в Лондейл беше нарисуван стенопис срещу насилие. Ден по-късно той стана жертва на масова стрелба

Тийнейджър от Чикаго беше под ръка, когато в Лондейл беше нарисуван стенопис срещу насилие. Ден по-късно той стана жертва на масова стрелба

Програмата READI Chicago се опитва да измъкне високорисковите жители на Лондейл от опасност с терапия и обучение за работа, но заплахата от насилие все още надвисва в живота на участниците.