Blue Cross и Blue Shield предоставят 550 работни места в Morgan Park

Blue Cross и Blue Shield предоставят 550 работни места в Morgan Park

Здравният застраховател планира обществени услуги и офис площи в бивш магазин Target до средата на 2020 г.

Домът за възрастни хора в Morgan Park завършва ремонта на стойност 23 милиона долара

Домът за възрастни хора в Morgan Park завършва ремонта на стойност 23 милиона долара

Жилищната общност за възрастни хора Smith Village модернизира своето крило Johanson и ще започне да приема прием през ноември.