журналистика на уебсайтове, призната с национални, държавни и регионални отличия

журналистика на уебсайтове, призната с национални, държавни и регионални отличия

Наградите, присъждани от декември, отбелязват широк спектър от работа на отделни журналисти, редакционна колегия на вестника и целия персонал.